Index

Anne Nielsdatter

Ægtefælle: Peder Nielsen Høg
Biografi:
Kilde: Alborg Stifts ægteskabsbevillinger 1738

Tidlige hustru Magrete Lauritsdatter død før 1737

333 No 566

Peder Nielsen Høg af Svenstrup og Anne Nielsdaatter af Leerup Sogn, Bønderfolk af Vester Han Herret, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hans ved døden afgangne Hustrue, og fornevnte Anne Nielsdaatter skal have været hinanden udi Tredie Leed beslegtet. Frederiksberg Slot 3 Maji 1737. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

Bilag om Slægtskab: Lauritz Rhood i Lunde - 1)Inger Lauritzdaatter Lauritz Rhoods daatter - Lauritz Thomsen Inger Lauritzdaaters søn - Margrete Lauritzdaatter Lauritz Thomsens daatter Peder Høegs afdøde Hustrue. 2) Poul Lauritzen Lauritz Rhoods Søn - Anne Pouelsdaatter Poul Lauritzens daatter - Anne Nielsdaatter, som er Anne Pouelsdaatters daatter begiæris til ægte af Peder Høeg. Saaledis efter angivelse og nøye udforskning at være i sandhed testerer Leerup Præstegrd. Sign. Fotokopi.


Aner:
Anne Nielsdatter
-
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-


-
-
--
-
-


-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

For yderligere oplysninger venligst kontakt Lykke Jensen