Index

Peder Nielsen Høg

Født: 1694 i Telling, Lerup sogn
Døbt: 1694 i Lerup kirke
Far: Niels Sørensen Høg
Mor: Maren Pedersdatter
Ægtefælle: Anne Nielsdatter
Biografi:
Kirkebog Lerup sogn

1694, dåb

Peder

Far Niels Sørensen Høg

Mor Maren Pedersdatter

? Poul Jensen, Mikkel Høg, Anne Pedersdatter, Anne Mikkelsdatter Telling

Kirkebog Lerup

viet 1737

Peder Nielsen Høg af Vester Svenstrup og Anne Nielsdatter af Paarup/Leerup

Kilde: Alborg Stifts ægteskabsbevillinger 1738

Tidlige hustru Magrete Lauritsdatter død før 1737

333 No 566

Peder Nielsen Høg af Svenstrup og Anne Nielsdaatter af Leerup Sogn, Bønderfolk af Vester Han Herret, maa udi Egteskab sammenkomme, uanseet at hans ved døden afgangne Hustrue, og fornevnte Anne Nielsdaatter skal have været hinanden udi Tredie Leed beslegtet. Frederiksberg Slot 3 Maji 1737. Til Aalborg Hospital 2 Rdr.

Bilag om Slægtskab: Lauritz Rhood i Lunde - 1)Inger Lauritzdaatter Lauritz Rhoods daatter - Lauritz Thomsen Inger Lauritzdaaters søn - Margrete Lauritzdaatter Lauritz Thomsens daatter Peder Høegs afdøde Hustrue. 2) Poul Lauritzen Lauritz Rhoods Søn - Anne Pouelsdaatter Poul Lauritzens daatter - Anne Nielsdaatter, som er Anne Pouelsdaatters daatter begiæris til ægte af Peder Høeg. Saaledis efter angivelse og nøye udforskning at være i sandhed testerer Leerup Præstegrd. Sign. Fotokopi.


Aner:
Peder Nielsen Høg
* 1694
-
Niels Sørensen Høg
* 1656
† 1739


Maren Pedersdatter
* 1661
† 1743
Søren Nielsen Høg
* 1627
† 1701


Maren Christensdatter
* 1633
† 1724-
-
-


-
-
-
-
-
-
-

Christen Thomsen
- , -
Karen Nielsdatter
- , -

-
-
-
-

-
-
-
-
Søskende:
Anders Nielsen
Anders Nielsen Høg
Ellen Nielsdatter Høg
Søren Nielsen Høg
Ellen Nielsdatter Høg
Jens Nielsen Høg

For yderligere oplysninger venligst kontakt Lykke Jensen