Index

Lars Christian Pedersen

Født: 16 05 1823 i Brovst sogn i Øster Han herred, Hjørring amt
Døbt: 25 05 1823 i Brovst sogn i Øster Han herred, Hjørring amt
Erhverv: gaardmand
Far: Peder Laursen
Mor: Ane Hansdatter
Ægtefælle: Maren Kirstine Pedersdatter
Børn: Maren Larsen
Else Marie Larsen
Ane Larsen
Peder Larsen
Død: 15 04 1885 i Sønderøkse
Begravet: 23 04 1885 på Brovst kirke
 
Biografi:
mormors mormors bror

Kirkebog C 91-A Brovst
16. marts 1823
Lars Christian Pedersen, hjemmedøbt 16.marts 1823, døbt I kirken 25. maj 1823
huusmand Peder Laursen og
hustru Ane Hansdatter
Bærer Inger Larsdatter, NØ, Maren Jensdatter, Broust, Morten Lausen, Torslev, Christen Jensen, SØ og Søren Christensen, SØ

FT 1834, et huus, 107
Peder Laursen, 50 år, gift, huusmand, lever af sin jordlod
Ane Hansdatter, 45 år, gjordemoder, hans kone
Laurs Christian Pedersen, 11 år, deres barn
Hans Peter Pedersen, 6 år, deres barn
Birthe Marie Pedersdatter, 3 år, deres barn

FT 1840 SØ, nr. 62, 1 gaard
Søren Jensen, 30 år, gift, gaardmand
Ane Marie Christensdatter, 35 år, gift,hans kone
Kirsten Marie Sørensdatter, 1 år, deres barn
Jens Sørensen, 73 år, gift, aftægtsmand, forsørges af huusfader
Karen Thøgersdatter, 55 år, gift, hans kone

Laurs Christian Pedersen 17 år, tjenestefolk

Maren Kirstine Jensdatter 18 år, tjenestefolk,

FT. 1845, SØ, husst./fam.nr. 63
Søren Jensen Høeg, 35 år gaardmand, her
Ane Marie Christensdatter, 40 år, hans kone
Kirsten Marie Sørensdatter, 6 år, deres barn
Niels Chr. Sørensen, 3 år, deres barn
Laurs Chr. Pedersen, 22 år, tjenestekarl
Christen Poulsen, 20 år, tjenestekarl
Karen Thøgersdatter, 60 år, aftægtskone

FT 1850 Brovst, SØ
Ane Hansdatter, 60 år, jordmoder i Brovst og Øland
Birthe Marie Pedersdatter, 19 år, barn
Lars Christian Pedersen, 27 år, søn, i mmilitærtjeneste, konstabel ved ? Baggesen

?Kirkebog Brovst
begravet 23.10.1859, død 17.10.1858
Else Marie Pedersen, 19 år, af lungebetændels
ugift, til ? hos svogeren Lars Chr. Pedersen SØ

FT 1860 Broust, SØ, gaard nr.30
Lars Chr. Pedersen, 37 år, gift, gaardmand og husfader, her i sognet
Maren Kierstine Pedersen, 32 år, hans kone her i sognet
Maren Larsen, 3 år, deres datter, her i sognet
Jens Andersen Knudsen, 20 år, tjenestefolk, her i sognet
Niels Christian Jensen 18 år, tjenestefolk, her i sognet
Else Larsdatter, 23 år, tjenestefolk, her i sognet
Niels Pedersen, 81 år, almisselem

"Brovst" side 196
I bestyrelsen for Låne- og Sparekassen for Brovst sogn den 16.04.1869

Brovst sogns sparekasse, side 38 udgik af sparekassens bestyrelse i 1874. Valgtes påny i 1883 og udtrådte igen 1885 på grund af sygdom. Var veteran fra treårskrigen. Iøvrigt er det sparsomt med oplysninger om ham, da slægten er borflyttet fra egnen. Medlem af Brovst sogneråd 1860-1865.

FT 1880, Broust, 1 gaard Sønderøxe, nr. 5
Lars Chr. Pedersen, 56 år, gift, her i sognet, huusfader og gaardejer
Maren Kirstine Pedersen, 51 år, hans kone, her i sognet
Else Marie Larsen, 19 år, deres barn, her i sognet
Ane Larsen, 16 år, deres barn, her i sognet
Peder Larsen, 13 år, deres barn, her i sognet
Niels Peter Pedersen, 21 år, tyende her i sognet
Christen Andersen, 12 år, tyende, her i sognet

Kirkebog Brovst
begravet 15.10.1874, død 11.10.1874
Kirstine Marie Circe Larsen, 1/4 år, død af tæring
datter af Lars Chr. Pedersen, SØ

Kirkebog Brovst
begravet 22.02.1880, død 15.02.1880
Stine Pedersen, 3 3/4 årFar Lars Chr. Pedersen

Gravsten Brovst kirkegaard
Lars Christian Pedersen f. 16.05.1823, død 15.04.1885

Kirkebog Brovst
død 15.04.1885
begravet 23.04.1885
Lars Christian Pedersen, gift, gaardmand i SØ, født i SØ, 61 11/12 å


Aner:
Lars Christian Pedersen
* 16 05 1823
† 15 04 1885
Peder Laursen
* 1784
† 28 10 1841


Ane Hansdatter
* 1787
† 15 02 1870
Laurs Mortensen
* 1758
† 09 03 1816


Anne Pedersdatter
* 1757
-Hans Larsen
* 1744
† 11 07 1821


Birte Hemmingsdatter
* 1753
† 17 02 1828
Morten Jensen
* 1711, † 1786
Anne Jensdatter
* 1725, † 1785

-
-
-
-

-
-
-
-

Hemming Michelsen
* 1721, † 01 10 1779
Sidse Olesdatter
* 1721, † 06 11 1777
Søskende:
Hans Peter Pedersen
Birthe Marie Pedersdatter