Index

Morten Jensen

Født: 1711 i Nørreøkse
Ægtefælle: Anne Jensdatter
Gift: 1746 i Brovst kirke
Børn: Peder Mortensen
Jens Mortensen
Niels Mortensen
Christen Mortensen
Maren Mortensdatter
Laurs Mortensen
Død: 1786 i Nørreøkse
Begravet: 1786 på Brovst kirke

Biografi:
Kirkebog Brovst
trolovelse 1746
Morten Jensen soldat og Anne Jensdatter begge af NØ
Forlovere: Christen Christensen Tranum og Anders Nielsen ibid (Anders Nielsens hustru Maren Mortensdatter død 1772, 77 år)

Kirkebog Brovst
dåb 1741
Peder
Anne Jensdatters uægte barn af NØ Peder
Christen Bratbiergs hustru Kiersten bar barnet, Christen Bratbierg død 1769, 79 år, Kiersten Jensdatter Bratbierg død 1777, 83 år)
Faddere: Michel Pedersen (hustru Maren Jensdatter død 1769, 75 år), Anders Jensen, Niels skræder og Sitzel Chrisensdatter alle af NØ. Faderen blev udlagt Morten Jensen NØ

1803 død Peder Mortensen søn Christen 4 uger
1807 død Peder Mortensens søn Thomas 26½ år
1809 død Peder Mortensen, 64 år

Kirkebog Brovst
dåb 1747
Jens
Far Morten Jensen soldat
Mor Anne Jensdatter
Christen Bratbiergs hustru Kiersten Jensdatter af NØ bar det
Faddere: Anders Jensen og broder Niels Jensen, Niels Olesens Iver og Anders Nielsens hustru Maren Mortensdatter alle af NØ

gift 1776 med Anne Tygersdatter død 1779, 46 år
1779 død Jens Mortensens barn 3/4 år, Niels
11/4 1809 død Jens Mortensens søn Jens 29 år
1812 død Jens Mortensen 65 år

Kirkebog Brovst
dåb 1749
Niels
Far Morten Jensen
Mor Anne Jensdatter
Christen Bratbiergs hustru Kiersten Jensdatter af NØ bar det
Faddere: Anders Jensen og broder Jens, Mogens Klingenberg og Jørgen Skadbacks hustru Mette Christensdatter alle af NØ

FT 1787, Brovst, NØ nr. 6
Christen Mortensen, 33 år, gift 1, bonde og gaardbeboer
Ingerborre Mortensdatter, 33 år, gift 1, hans kone
Niels Christensen, 7 år, deres barn
Niels Mortensen, 38 år, ugift, tjenestefolk
Niels Sørensen, 28 år national soldat, ugift, tjenestefolk
Jens Nielsen, 24 år, ugift, tjenestefolk
Niels Nielsen, 15 år, tjenestefolk
Karen Mortensdatter, 24 år, ugift, tjenestefolk (konens søster)
Maren Andersdatter, 65 år, enke, gift 1, konens moder (gift med Morten Nielsen)

Kirkebog Brovst
dåb 1752
Maren
Far Morten Jensen
Mor Anne Jensdatter
Christen Bratbiergs hustru Kiersten Jensdatter bar det
Faddere: Anders Jensen og broder Jens og Thomas Pedersen og Ole Olesens hustru Kiersten Pedersdatter alle af NØ

Kirkebog Brovst NØ
trolovede jan. 1793
Niels Thomsen og Maren Mortensdatter
Forlovere: Christen Mortensen, og Thomas Pedersen begge N

FT 1801 Brovst, NØ nr. 11
Niels Thomsen, 50 år, gift 1, bonde og gaardbeboer
Maren Mortensdatter, 43 år, gift 1, hans kone
Anne Marie Nielsdatter, 7 år, deres barn
Johanne Nielsdatter, 6 år, deres barn
Morten Nielsen, 4 år, deres barn
Niels Christensen, 45 år, ugift, tjenestekarl
Dorthe Pedersdatter, 80 år, enke, gift 1, husbondens moder, har ophold af gaarden (gift med Thomas Pedersen)

1806 Maren Mortensdatters søn Laurs, ½ år

Kirkebog Brovst
dåb 1752
Christen
Far Morten Jensen
Mor Anne Jensdatter
Anders Jensens hustru Birgitte Jacobsdatter bar det
Faddere Jens Jensen, Thomas Pedersen, Søren Pedersen og Thomas Pedersens hustru Dorthe Pedersdatter alle af NØ

Kirkebog Brovst
trolovelse 1780
Ungkarl Christen Mortensen og Ingeborg Mortensdatter, NØ
Forlovere: Morten Jensen og Claus Lod begge NØ

FT 1787, Brovst, NØ nr. 6
Christen Mortensen, 33 år, gift 1, bonde og gaardbeboer
Ingerborre Mortensdatter, 33 år, gift 1, hans kone
Niels Christensen, 7 år, deres barn
Niels Mortensen, 38 år, ugift, tjenestefolk
Niels Søre
nsen, 28 år national soldat, ugift, tjenestefolk
Jens Nielsen, 24 år, ugift, tjenestefolk
Niels Nielsen, 15 år, tjenestefolkKaren Mortensdatter, 24 år, ugift, tjenestefolk
Maren Andersdatter, 65 år, enke, gift 1, konens moder

FT 1801, Brovst, NØ nr. 6
Christen Mortensen, 46 år, gift 1, bonde og gaardbeboer
Ingeborg Mortensdatter, 46 år, gift, hans kone
Niels Christensen, 21 år, ugift, deres barn
Niels Nielsen, 28 år, national soldat, ugift
Niels Laursen, 13 år, tjenestefolk
Mette Marie Christensdatter, 18 år, tjenestepige

Aner:

Morten Jensen
* 1711
† 1786
-
-
-


-
-
-
-
-
-


-
-
--
-
-


-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-