Index

Peder Jensen

Født: 1719 i Skæve, Hjørring amt
Døbt: 08 11 1719 i Skæve kirke
Biografi:
Familysearch

Peder Jensen

døbt 08.11.1719 i Skæve sogn, Hjørring amt

Mette Jensen

døbt 18.12.1712, Skæve sogn, Hjørring amt

Anne Jensen

døbt 25.03.1700, Skæve sogn

Anne Jensen

døbt 10.01.1706, Skæve sogn

Niels Jensen

døbt 06.03.1709, Skæve sogn

Niels Jensen

døbt 13.03.1709?, Skæve sogn

Rasmus Jensen

døbt 15.08.1697, Skæve sogn

Lispet Jensen

døbt 26.12.1702, Skæve sogn, Hjørring amt

49a, 26.maj 1749, Mads Rasmussen, født i Holtet, Skæve, Birketi Skæve på 4-5-3-2 tdt.hartkorn. For hovvarbejde befriet til foråret 1750.

32a , 22. okt. 1719, Jens Rasmussen født i Holtet i Skæve, gade hus i smaagaardene, som Maren Marqvorsdatter fradøde.

1697

Anden søndag i fasten viede jeg Jens Rasmussen og Maren Nielsdatter i Hugdrup

1719

dåb P

Peder

Jens Rasmussen og Maren Nielsdatter i smaagaardene

Faddere: Anders Christensen i Smaagaardene, Christen Jacobsen i Ruholm, Rasmus Madsen i Holtet, Rasmus Christensen d. unge.

Kirkebog Brovst 1741

Jens Andersen for begangen leiermål med Karen Clausdatter i Brohuset

Kilde: Niels Munksgaard W

29.03.1748

trolovet i Skæve kirke

viet i Skæve kirke 24.06.1748

Peder Jensen af Smaagaardene og Karen Clausdatter fra Dybvad

Forlovere: Rasmus Mølberg og Olle Clemmensøn Bratskov:

5. Karen Clausdatter, forhen gift med Peder Jensen i Skæve sogn i Witten på Knudseje gods, forlængst død, hendes børn:

a. Anne Cathrine Jensdatter gift med Thomas Gjølboe, SØ

b. Maren Pedersdatter, af 2. ægteskab, ugift tjenende Rasmus Andersen i Klithuse i Klithuse

c. Elisabeth Pedersdatter, ugift, tjenende Morten Sørensen i NØ

d. (sønnesøn?) Claus Pedersen, 17 år, vides ej hvor er.

Bratskov:

20. maj 1776 fol. 231 skifte efter afg. Claus Blytækkers enke, Maren Justdatter, af Brohuset, børn:

1. Peder Clausen boende på stedet med kone og børn

2. Jens Clausen i Sønderøxe

3. Just Clausen, forhen Nørreøxe, død og efterladt sig Niels Justsen i Nørreøxe, og Karen Justdatter, gift med Morten Sørensen ibidem.

4. Kirsten Clausdatter, forhen gift med Niels Christensen Lod i NØ, død og efterladt sig

a. Claus Nielsen i NØ

b. Christen Christensen Lod ibidem

c. Karen Nielsdatter, gift med Niels Chistensen i Klithuse

d. Anne Pedersdatter, forhen gift med Peder Jensen i Brovst, død, hendes børn:

Jens Pederseen, 20 år

Claus Pedersen, 15 år

Christen Pedersen, 11 år alle i Brovst

6. Anne Clausdatter, gift med Christen Christensen på Taars Hede, Odden gods

7. Maren Clausdatter, rejst til Norge.

52b, 18 nov. 1750, Peder Jensen, født i Smaagaardene, Lille Krogsdam i Skæve på 2-4-3-0 tdr. hartkorn, som Anders Nielsen har kvitteret pga. af armod og slet husholdning. Hans forældre, Jens Rasmussen og hustru, kvitterer deres hus i Smaagaardene og flytter med sønnen. Faar tømmer til reparation af brøstfældige huse.

79 b, 9. maj 1757, Laurs Nielsen, født i Fjem i Torslev, Vitten i Skæve på 2-0-2-2 tdr. hartkorn, som Peder Jensen har kvitteret pgra. armod.

Rønn Christensens arkiv, Brovst lokalarkiv:

Skifteprotokol 1776

Salig Karen Clausdatter gift med Peder Jensen Vitten i Skæve sogn, Knudseje gods

hendes børn:

a. Anne Cathrine Jensdatter gift med Thomas Gjølboe, SØ

b. Maren Pedersdatter, af 2. ægteskab, ugift tjenende Rasmus Andersen i Klithuse i Klithuse

c. Elisabeth Pedersdatter, ugift, tjenende Morten Sørensen i NØ

d. (sønnesøn?) Claus Pedersen, 17 år, vides ej hvor er.

Kirkebog 06.11.1748

dåb

Maren

Peder Jensen og Karen Clausdatter i Smaagårdene

Faddere: Rasmus Moldberg og Christen Rasmussen i Skibsted, Anne Jensdatter i Nod?, Maren Sørensdatter i Hudrup, Kirsten Ollesdatter i Smaagaardene

Kirkebog 1752

dåb

Lisbeth

Peder Jensen og Karen Clausdatter

Faddere: Christen Rasmussen i Kiersled, Jens Rasmussen i N?, Mads Rasmussen i Bielet?, Maren Jensdatter i Hudrup eller Maren Christensdatter i ?iæm.

Kirkebog 08.07.1753

dåb

Claus

Peder Jensen og hustru Karen Clausdatter af Witten

Faddere: Jens Laursen Brohuset og Christen Thomsen samme sted, Rasmus M?ldberg i Hudrup, Maren Jensdatter ibidem og Karen Wilmsdatter i Store Krogsdam.


Aner:
Peder Jensen
* 1719
-
-
-
-


-
-
-
-
-
-


-
-
--
-
-


-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

For yderligere oplysninger venligst kontakt Lykke Jensen