Index

Anders Larsen

Født: 1749
Mor: Ellen Christensdatter
Ægtefælle: Maren Andersdatter
Børn: Benthe Andersdatter
Lars Andersen
Ellen Andersdatter
Anders Andersen
Biografi:
hjoerring, Øster Han, Øland, Vesterbÿe, , Gaard Mænd, Andre Heel Gaarde i Vesterbÿe, 76, FT-1787

Der vises flg. felter:

Navn, Alder, Civilstand, Stilling i husstanden, Erhverv , Fødested

Anders Riderhuus, 38 , Gift, Hosbonde, Gaardbeboer,

Maren Andersdatter, 29 , Gift, Hans Koene, ,

Ellen Christensdatter, 77 , Enke, Mandens Moder, har sit ophold af Sönnen,

Laurs Laursen, 34 , Ugift, Tieneste Folk, ,

Johan Pedersdatter, 25 , Ugift, Tieneste Folk, ,

Sören Andersen, 19 , Ugift, Tieneste Folk, ,

hjoerring, Øster Han, Øland, Westerby, , , 8, FT-1801

Anders Larsen, 50 , Gift, Husbonde, Bonde og gårdbeboer, (Riderhuus)

Maren Andersdatter, 41 , Gift, Hans kone, ,

Lars Andersen, 10 , Ugift, Deres barn, ,

Anders Andersen, 1 , Ugift, Deres barn, ,

Benthe Andersdatter, 13 , Ugift, Deres barn, ,

Ellen Andersdatter, 8 , Ugift, Deres barn, ,

Ole Thomsen, 40 , Ugift, Tjenestekarl, ,

Karen Thomasdatter, 18 , Ugift, Tjenestepige, ,


Aner:
Anders Larsen
* 1749
-
-
-
-


Ellen Christensdatter
* 1710
-
-
-
-


-
-
--
-
-


-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

For yderligere oplysninger venligst kontakt Lykke Jensen