Index

Karen Clausdatter

Far: Claus Blytækker Broehuset
Mor: Maren Justdatter
Død: før 1776
Biografi:
Kirkebog Brovst 1741

Jens Andersen for begangen leiermål med Karen Clausdatter i Brohuset

Kilde: Niels Munksgaard W

29.03.1748

trolovet i Skæve kirke

viet i Skæve kirke 24.06.1748

Peder Jensen af Smaagaardene og Karen Clausdatter fra Dybvad

Forlovere: Rasmus Mølberg og Olle Clemmensøn Bratskov:

5. Karen Clausdatter, forhen gift med Peder Jensen i Skæve sogn i Witten på Knudseje gods, forlængst død, hendes børn:

a. Anne Cathrine Jensdatter gift med Thomas Gjølboe, SØ

b. Maren Pedersdatter, af 2. ægteskab, ugift tjenende Rasmus Andersen i Klithuse i Klithuse

c. Elisabeth Pedersdatter, ugift, tjenende Morten Sørensen i NØ

d. (sønnesøn?) Claus Pedersen, 17 år, vides ej hvor er.

Bratskov:

20. maj 1776 fol. 231 skifte efter afg. Claus Blytækkers enke, Maren Justdatter, af Brohuset, børn:

1. Peder Clausen boende på stedet med kone og børn

2. Jens Clausen i Sønderøxe

3. Just Clausen, forhen Nørreøxe, død og efterladt sig Niels Justsen i Nørreøxe, og Karen Justdatter, gift med Morten Sørensen ibidem.

4. Kirsten Clausdatter, forhen gift med Niels Christensen Lod i NØ, død og efterladt sig

a. Claus Nielsen i NØ

b. Christen Christensen Lod ibidem

c. Karen Nielsdatter, gift med Niels Chistensen i Klithuse

d. Anne Pedersdatter, forhen gift med Peder Jensen i Brovst, død, hendes børn:

Jens Pederseen, 20 år

Claus Pedersen, 15 år

Christen Pedersen, 11 år alle i Brovst

6. Anne Clausdatter, gift med Christen Christensen på Taars Hede, Odden gods

7. Maren Clausdatter, rejst til Norge.

52b, 18 nov. 1750, Peder Jensen, født i Smaagaardene, Lille Krogsdam i Skæve på 2-4-3-0 tdr. hartkorn, som Anders Nielsen har kvitteret pga. af armod og slet husholdning. Hans forældre, Jens Rasmussen og hustru, kvitterer deres hus i Smaagaardene og flytter med sønnen. Faar tømmer til reparation af brøstfældige huse.

79 b, 9. maj 1757, Laurs Nielsen, født i Fjem i Torslev, Vitten i Skæve på 2-0-2-2 tdr. hartkorn, som Peder Jensen har kvitteret pgra. armod.

Rønn Christensens arkiv, Brovst lokalarkiv:

Skifteprotokol 1776

Salig Karen Clausdatter gift med Peder Jensen Vitten i Skæve sogn, Knudseje gods

hendes børn:

a. Anne Cathrine Jensdatter gift med Thomas Gjølboe, SØ

b. Maren Pedersdatter, af 2. ægteskab, ugift tjenende Rasmus Andersen i Klithuse i Klithuse

c. Elisabeth Pedersdatter, ugift, tjenende Morten Sørensen i NØ

d. (sønnesøn?) Claus Pedersen, 17 år, vides ej hvor er.

Kirkebog 06.11.1748

dåb

Maren

Peder Jensen og Karen Clausdatter i Smaagårdene

Faddere: Rasmus Moldberg og Christen Rasmussen i Skibsted, Anne Jensdatter i Nod?, Maren Sørensdatter i Hudrup, Kirsten Ollesdatter i Smaagaardene

Kirkebog 1752

dåb

Lisbeth

Peder Jensen og Karen Clausdatter

Faddere: Christen Rasmussen i Kiersled, Jens Rasmussen i N?, Mads Rasmussen i Bielet?, Maren Jensdatter i Hudrup eller Maren Christensdatter i ?iæm.

Kirkebog 08.07.1753

dåb

Claus

Peder Jensen og hustru Karen Clausdatter af Witten

Faddere: Jens Laursen Brohuset og Christen Thomsen samme sted, Rasmus M?ldberg i Hudrup, Maren Jensdatter ibidem og Karen Wilmsdatter i Store Krogsdam.


Aner:
Karen Clausdatter
-
† før 1776
Claus Blytækker Broehuset
* 1669
† 1741


Maren Justdatter
* 1678
† 1776
-
-
-


-
-
--
-
-


-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-
Søskende:
Anne Clausdatter
Kiersten Clausdatter
Just Clausen
Jens Clausen
Peder Clausen

For yderligere oplysninger venligst kontakt Lykke Jensen