Index

Michel Sørensen Høg

Født: 1659 i Lerup
Far: Søren Nielsen Høg
Mor: Maren Christensdatter
Ægtefælle: Kirsten Jensdatter
Gift: Jan 1695 i Lerup kirke
Børn: Anna Michelsdatter
Eiler Michelsen
Maren Michelsdatter
Søren Michelsen
Johan Michelsen Høg
Helvig Michelsdatter
Dorothe Michelsdatter
Søren Michelsen
Jens Michelsen
Død: 1741 i Telling by Lerup sogn, Øster Han, Hjørring amt
Begravet: 19 03 1741 på Lerup kirke
Biografi:
Rønn Christensens arkiv Brovst lokalarkiv:

Mikkel Sørensen Høg født 1659.

Mikkel Sørensen i 83.1 fæstede huset 14.03.1702 efter faderens død (Ryttegods...) men moderen boede her til hendes død i 1724 og siden har vel Mikkel Sørensento ugifte søstre boet her

Stamtavleeksempel: i Telling matr. 7 og 16 gift med Kirsten Jensdatter

Mikkel Sørensen Høg født. ca. 1659 (far Søren Nielsen Høg igadehus i Telling gift med ?Mikkelsdatter) , død 1741

nævnes sammen med Niels Sørensen Høg (broder) ofte i ryttergodsregnskab, 1690 ff. De havde hver ½ af denne gaard og desuden fæstede Mikkel Sørensen 14.03.1702 det gadehus som hans fader til 1701 var fradød. Første gang brødrene nævnes i gaarden er i Matr. 1683, på dette tidspunkt var de formodentlig begge ugifte. Gift 10.01.1694 med Kirsten Jensdatter født ca. 1670, død 1741

Familysearch

Far Søren Høg, født 1627, død 25.09.1701 Kirkebog Lerup sogn: Søren Høg i Telling, 74 år

mor mrs. Søren Høy, født ca. 1631, død 08.03.1714( Michels førstfødte datter var formentlig opkaldt efter Michels mormor Ane Thamesdatter)

Lerup kirkebog

trolovelse 14.11.1694, viet jan. 1695

Michel Sørensen og Kirsten Jensdatter

Michel Sørensen gift med Kirsten Jensdatter

Børn:

Anna Michelsdatter, døbt 03.10.1694, død 21.02.1768, født i Lerup gift 1717 med Søren Hansen, husmand i Telling

Eiler Michelsen, døbt 15.06.1696, død 1747 i Telling

Maren Michelsdatter, døbt 01.01.1697 gift 1742 med Niels Jensen af Ejstrup

Søren Michelsen, døbt 02.07.1698, død 1699

Johannes Michelsen, døbt 27.01.1700, husmamnd i Telling, død 02.04.1777

Helvig Michelsdatter, døbt 14.08.1701

Dorothe Michelsdatter, døbt 09.03.1704, død 25.03.1704

Søren Michelsen, døbt 15.11.1705

Jens Michelsen, f. 10.03.1709, død 15.01.1792

Lerup kirkebog

Stole: 1686

karlstole: d. 1. stol tilhører Søren Christensen i Lunde og Michel Sørensens halve boel i Telling

d. 12. stol tilhører Melmølle, som Niels Jessøn påboer, Søren Høgs gadehus i Telling, Hans Nielssøns gadehus i Telling og Peder Nielsøns gadehus Telling.

Kirkebog Lerup

Begravet 1741

Michel Sørensen Telling, 82 år


Aner:
Michel Sørensen Høg
* 1659
† 1741
Søren Nielsen Høg
* 1627
† 1701


Maren Christensdatter
* 1633
† 1724
-
-
-


-
-
-Christen Thomsen
-
-


Karen Nielsdatter
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

Thomas Madsen
* 1604, † 1649
-
-

-
-
-
-
Søskende:
Christen Sørensen Høg
Niels Sørensen Høg
Karen Sørensdatter Høg
Kirsten Sørensdatter Høg
Maren Sørensdatter Høg

For yderligere oplysninger venligst kontakt Lykke Jensen