Index

Kiersten Christensdatter

Født: 1792 i Sønderøkse
Far: Christen Sørensen
Mor: Kiersten Pedersdatter
Biografi:
FT 1801, SØ nr. 6

Christen Sørensen, 44 år, gift, bonde og gaardbeboer

Kiersten Pedersdatter, 38 år, hans kone

Søren Christensen, 11 år, deres barn

Kiersten Christensdatter, 9 år, deres barn

Maren Christensdatter, 5 år, deres barn

Peder Sørensen, 36 år, ugift, tjenestekarl

Anne Andersdatter, 40 år, enke, tjenestepige


Aner:
Kiersten Christensdatter
* 1792
-
Christen Sørensen
* 1756
-


Kiersten Pedersdatter
* 1762
-
-
-
-


-
-
-Peder Clausen
* 1716
† 1805


Kiersten Pedersdatter
* 1723
† 1796
-
-
-
-

-
-
-
-

Claus Blytækker Broehuset
* 1669, † 1741
Maren Justdatter
* 1678, † 1776

-
-
-
-
Søskende:
Søren Christensen
Maren Christensdatter

For yderligere oplysninger venligst kontakt Lykke Jensen