Index

Karen Marie Nielsen

Født: 1822 i Torslev sogn
Ægtefælle: Christen Poulsen
Børn: Cathrine Stensbæk Christensen
Død: 23 09 189? i Sønderøkse

Biografi:
FT 1845 Brovst SØ, husst. 58
Cathrine Steensbeck 60 år, enke, gaardbrugende enke
(Søren Chr. Poulsen, ? ? (ikke hjemme)
Christen Poulsen, 29 år, gift, husmoderens søn i tyendes sted
Karen Marie Nielsdatter, 24 år, gift, husmoderens svigerdatter i tyendes sted
Peder Poulsen, 28 år, gift, husmoderens søn i tyendes sted
Else Christensdatter, 28 år, husmoderes svigerdatter i tyendes sted
Jens Chr. Albertsen, 18 år, tjenestedreng

FT 1880, SØ, en gaard
Karen Marie Nielsen, 58 år, enke, Torslev sogn, husmoder lever af sin gaard
Jens Chr. Christensen, 27 år, hendes søn
Kathrine Stenbæk Christensen, 24 år hendes datter
Marie Christensen, 20 år, hendes datter
Ole Nicolai Christensen, 17 år, hendes søn
Niels Nielsen, 11 år, hendes pleiesøn

Aner:

Karen Marie Nielsen
* 1822
† 23 09 189?
-
-
-


-
-
-
-
-
-


-
-
--
-
-


-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-