Index

Peder Jensen

Født: 29 04 1781 i Brovst
Erhverv: gaardmand og Dannebrogsmand
Ægtefælle: Mette Christensdatter Østergaard
Gift: 24 10 1813 i Brovst kirke
Børn: Anne Johanne Pedersdatter
Karen Pedersdatter
Død: 09 03 1827 i Brovst
Begravet: 18 03 1827 på Brovst kirke

Biografi:
Kirkebog C 91 A Broust
04.09.1813 trolovet
24.10.1813 viet
ungkarl Peder Jensen, dannebrogsmand
og Pige Mette Christensdatter af Broust
Forlovere Jens Mortensen og Jens Østergaard Broust

Da Frederik VI, som altid var betænkt på menigmands tarv, i 1808 reformerede Dannebrogordenen efter den franske æreslegions mønster, bestemte han, at den skulle stå åben for alle samfundsklasser. Kongen ønskede med sine egne ord at kunne" belønne sande fortjenester, hos hvem de end findes", og Dannebrogordenen skulle da være et udvortes tegn på erkendt borgerværd". Tanken var, at embedsmænd, officerer, gejstlige og andre af de dannede klasser, der antoges at have virket for alment held", kunne begynde som Ridder af Dannebrog og så alt efter avancement og fortjenester senere forfremmes til Kommandør og nogle ganske få til Storkors (med våbenskjold ophængt i Frederiksborg Slots ridderkapel). Men for også at kunne tilgodese almuen, den menige mand, indstiftedes ved kongelig resolution af 28.juni 1808 også Dannebrogsmændenes Hæderstegn for dem, "der ved klog og redelig stræben for brødres vel og ved ædel dåd, i en engere kreds har gavnet fædrelandet". Dekorationen kaldtes som nævnt også sølvkorset. Den blev båret i samme bånd som et ridderkors, og indehaveren benævntes Dannebrogsmand af den simple grund, at kvinder først fra 1951 kunne blive dekoreret med Dannebrogordenen. Men da stod sølvkorset for fald.

I alt 20.724 modtog 1808-1952 Dannebrogsmændenes Hæderstegn, idet der her er set bort fra dem, der i forvejen var Riddere, og som fik sølvkorset som en yderligere påskønnelse, populært sagt: en station på vejen mellem Ridderkorset og Kommandørkorset (i praksis svarende nærmest til Ridder af 1. grad siden 1952).

Dannebrogsmændenes Hæderstegn blev altså under Napoleonskrigene i udpræget grad brugt som tapperhedsudmærkelse for menige, Underofficerer og sekondløjtnanter, mens de øvrige officerer fik Ridderkorset. Det gjaldt som nævnt nordmænd, der stred mod svenskerne, og i 1809 danskere, som i Stralsund kæmpede mod franskmændene.

Kilde "Hædersmænd. 45 Dannebrogsmænd slevnedsbeskrivelse v. Tage Kaarsted

Kirkebog Brovst
dåb 1814, hjemmedøbt 08.04.1814
Anne Johanne Pedersdatter
Far Peder Jensen
Mor Mette Christensdatter selveier af en gaard
Maren Jensdatter bar barnet, Anne Kierstine Jensdatter sad hos
Faddere: Claus Østergaard, Laurs Christian Jensen og Hans Rasmussen fra Brovst af bondestanden

Kirkebog Brovst
dåb 181
Karen
Far Peder Jensen Østergaard
Mor Mette Christensdatter ? af Brovst
Maren Christensdatter af SØ, og Anne Kierstine Jensdatter Brovst
Morten Jensen, Hans Rasmussen og Jens Nielsen alle af Brovst

Kirkebog Brovst
begravet 1827
Mette Christensdatter 47 år husmoder og ?farmor afdøde gaardmand og Dannebrogsmand Peder Jensens hustru i BrovstKirkebog Brovst

Kirkebog Brovst
begravet 1827
Peder Jensen, 46 år, gaardmand og Dannebrogsmand i Brovst

Aner:
Peder Jensen
* 29 04 1781
† 09 03 1827
-
-
-


-
-
-
-
-
-


-
-
--
-
-


-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-

-
-
-
-